Γενικές Πληροφορίες

Το Ιδιωτικό Φροντιστήριο Αριστείο προσφέρει ολοκληρωμένους κύκλους σπουδών για παιδιά και ενήλικες με δυνατότητα απόκτησης σύγχρονης γνώσης και εξασφήληση προσωπικών και επαγγελματικών εφοδίων.

Όλα τα τμήματα είναι ολιγομελή, ώστε να εξασφαλίζεται η ατομική παρακολούθηση και πρόοδος.

Διδάσκουμε με σύγχρονες μεθόδους και δίνοντας βάση στις ανάγκες κάθε παιδιού ή ενήλικα ξεχωριστά.