Ελληνικά για αλλόγλωσους

Η Ελληνική γλώσσα δεν διδάσκεται μόνο σε ελληνόφωνα παιδιά και ενήλικες αλλά και σε όλους όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τα Ελληνικά ως μία δεύτερη ξένη γλώσσα.

Στο φροντιστήριο μας παραδίδονται και ομαδικά ή ατομικά μαθήματα Ελληνικών ως δεύτερη/ξένη γλώσσα για όλα τα επίπεδα.

Σε αυτά τα μαθήματα αλλόγλωσσα παιδιά ή ενήλικες έχουν την ευκαιρία να μάθουν να κατανοούν, να επικοινωνούν, να γράφουν και να διαβάζουν στην ελληνική γλώσσα καθώς και να γνωρίσουν τον ελληνικό και κυπριακό πολιτισμό.