Μαθήματα Γυμνασίου Λυκείου

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 

ΞΕΚΙΝΑ ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΩΣΤΑ

Το γυμνάσιο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αποτελεί το υπόβαθρό για μια επιτυχημένη πορεία στο Λύκειο.

Στόχος του φροντιστηρίου μας είναι ο μαθητής:

  • Να κατανείμει σωστά το χρόνο μελέτης και να βελτιώνει την ποιότητά της
  • Να απαλλαχθεί από την άσκοπη και στείρα αποστήθιση
  • Να αποκτήσει καθημερινή συνέπεια στο διάβασμα αλλά και να εξοικειωθεί με τις γραπτές εξετάσεις

 

 

ΛΥΚΕΙΟ

Προγράμματα σπουδών για κάθε τάξη του Λυκείου, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του συστήματος για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Προγράμματα που στοχεύουν στην δημιουργία της κατάλληλης υποδομής ώστε οι μαθητές μας να αντιμετωπίσουν θέματα κάθε επιπέδου και να εκπληρώσουν τους στόχους τους, όσο ψηλά κι αν στοχεύουν!

Στα φροντιστήριά μας προετοιμάζουμε:

  • Μαθητές Α’ Λυκείου που τώρα βάζουν τις βάσεις για την επιτυχία στις παγκύπριες εξετάσεις και υψηλή βαθμολογία στο Λύκειο.
  • Μαθητές Β’ Λυκείου, με υψηλούς στόχους, που στοχεύουν στην έγκυρη προετοιμασία από τη Β’ Λυκείου για τις παγκύπριες εξετάσεις.
  • Μαθητές Γ’ Λυκείου που είναι έτοιμοι να δουλέψουμε μαζί για να εισαχθούν στις σχολές που έρχονται πρώτες στην προτίμησή τους.