ΜΕΛΕΤΗΤΗΡΙΟ

Στο Αναγνωστήριο/Μελετητήριο μας προσφέρουμε στήριξη στα παιδιά για την καθημερινή τους μελέτη. Στόχος μας δεν είναι μόνο να βοηθούμε αποτελεσματικά στις κατ’οίκον εργασίες και προετοιμασία στα διαγωνίσματα αλλά να προσφέρουμε στα παιδιά τρόπους και τεχνικές μελέτης και συγκέντρωσης προκειμένου να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν το δικό τους τρόπο μελέτης.