Πληροφορική

Οι εφαρμογές γραφείου του Microsoft Office (ECDL) είναι ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών που ολοκληρώνεται σε τρεις κύκλους. Τα μαθήματα ECDL καλύπτουν όλες τις ανάγκες για πιστοποιημένη γνώση του Microsoft Office.

Στα μαθήματα πρώτου κύκλου ο μαθητής διδάσκεται τα απαραίτητα για τη βασική χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και εκτέλεση απλών λειτουργιών σε εργασιακό επίπεδο όπως διαχείριση και μορφοποίηση εγγράφων με την εφαρμογή της Word, πλοήγηση στο διαδίκτυο, λήψη και αποστολή e-mail με το Outlook, και οργάνωση δεδομένων και πληροφοριών με το Excel). Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου ο μαθητής θα μπορεί να δώσει την εξέταση ECDL.

Στον δεύτερο κύκλο ο μαθητής διδάσκεται τη γνώση που απαιτείται όπως διαχείριση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε περιβάλλον Windows οι βάσεις δεδομένων σε περιβάλλον Access και τη χρήση του PowerPoint για υλοποίηση παρουσιάσεων ώστε να αποκτήσει την πιστοποίηση ECDL Core.

Στον τρίτο κύκλο ο μαθητής διδάσκεται τα αντικείμενα σε Expert επίπεδο έχοντας την δυνατότητα να πιστοποιηθεί ως ECDL Expert ή να πιστοποιηθεί ως Microsoft Office Specialist Master το ανώτερο πιστοποιητικό εφαρμοσμένης πληροφορικής. Για την απόκτησή του πρέπει ο μαθητής να πιστοποιηθεί σε τέσσερις εξετάσεις: Word, το Excel, το PowerPoint και η Access.